Senran Kagura: Peach Beach Splash

Senran Kagura: Peach Beach Splash

2017

System
PlayStation 4
Publisher
Marvelous Entertainment
Developer
Tamsoft

8.2

Game Rating

User Ratings: 6

Our Review: 6/10

Senran Kagura: Peach Beach Splash Reviews